ОБЩИ УСЛОВИЯ

Туроператор Еко Тур Къмпани

ОБЩИ УСЛОВИЯ – Туроператор Еко Тур Къмпани

1. ЗАПИСВАНЕ
1.1.Резервация  е възможно по телефон, e-mail, чрез турагент в страната или директно в офиса на туроператора.
1.2. Резервацията се счита за валидна след внасяне на депозит от 30% от цената на екскурзията и предоставянето от потребителя на необходимите документи.
1.3. След неспазване на горепосочените условия екскурзията се смята за анулирана и туроператора удържа внесения депозит.
2. ВИЗИ
2.1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани ТО ще съдейства на Потребителя като му предостави необходимите документи /резервации, ваучери, билети/. По искане на Потребителя, туроператора подготвя и внася документите му в съответното посолство. В този случай Потребителят е длъжен да предостави на ТО изискуемите от посолството документи, както и да заплати таксите за визата. Не представянето на документите  и неизплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от визата на Потребителя.
2.2. Издаването на визата за съответната държава е в компетенциите единствено на посолството и не се гарантира от туроператора. В случай на отказ от Посолството платените от Потребителя такси за издаване на визата не се връщат, както и 50лв. технически разходи на Потребителя, ако няма други изисквания. Размерът на таксите и други разходи е посочен във всяка информация за съответната екскурзия, за която се изисква издаване на виза, съгласно л.28 от ЗТ.
2.3. Стойността на визите не е включена в цената на екскурзията.
3. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
3.1. Валидна лична карта или валиден задграничен паспорт – ксерокопия.
3.2. За деца до 18г. в случай, че не пътуват с двамата си родители нотариално заверена родителска декларация, която трябва да бъде в оригинал и копие на българската граница. При разминаване на фамилиите на детето и родителите е необходимо да се носи акта за раждане (оригинал и ксерокопие).
3.3. За страните в посочените програми няма визови, санитарни и медицински изисквания.
4. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
4.1. Цените на екскурзиите в чужбина са изчислени по фиксинга на БНБ при курс 1 EUR 1.9558 лв.
4.2. Агенцията си запазва правото на промени на цената при повишаване на курса на EUR към лева с повече от 5%.
4.3. В цените на екскурзиите не са включени входните такси на музеите.
4.4. Туроператорът си запазва правото на промяна в цените в случай на: ненабран минимален брой на туристите; повишение на цената на горивото; размера на таксите; свързани с ползваните услуги по договора; обменния валутен курс; относими към договора  в периода между сключването му и датата на отпътуването. Цената се коригира пропорционално на увеличението на ползваните услуги.
5. ТРАНСПОРТ
5.1. Всички екскурзии се осъществяват с лицензирани транспортни средства. В автобусите е забранено тютюнопушенето и консумирането на храна и алкохол.
6. НАСТАНЯВАНЕ
6.1. Настаняването в хотелите е на база закуска и нощувка (освен ако в програмата не е упоменато друго) в стаи с 2, 3 и 4 легла в зависимост от програмата.
6.2. При желание за ползване на единична стая туристът предварително уведомява туристическата агенция, като доплаща според различните програми и броя на нощувките определена сума преди началото на екскурзията.
6.3. Хотелите приемат туристи след 14:00 часа, а стаите се освобождават до 11:00 часа.
7. ЗАСТРАХОВКА
7.1. Туристическата агенция осигурява здравна осигуровка, която покрива разходи при злополука по време на пътуването в чужбина. Покритието на застраховката е в размер на минималния лимит, определен от приемащите държави, които се посещават. Стойността на покритието се вписва в договора.
8. ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ
8.1. Туроператора се задължава да проведе екскурзията до указаното мястото в съответствие с предварително обявената програма.
8.2. В случай на обективни обстоятелства, независещи от туроператора, същата има право да извърши промени в предварително обявените дати на заминаване, маршрут на пътуването, туристическа програма и цена на екскурзията.
8.3. За обективни обстоятелства по предходната точка следва да се считат: форсмажорни обстоятелства от всякакъв вид непредвидени аварии; пожари;\наводнения; земетресения и други природни бедствия от всякакъв вид, стачки, административни разпореждания и др. независещи от ТО пречки, които възпрепятстват изпълнението на задължението му.
8.4. Цените на екскурзиите са валидни за групи по 32 туристи при екскурзии с автобус. В случай, че минималния брой туристи за осъществяване на пътуването не бъде събран, туроператора уведомява Потребителя по телефона, адреса или електронната поща, които Потребителят е декларирал в Договора 3 работни дни преди датата на заминаване и предлага повишаване на цената на екскурзията, промяна в програмата на екскурзията, алтернативен вариант за пътуване по подобен маршрут. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 24 часа след получаване на уведомлението от туристическата агенция. Приемането на промените се установява с допълнително споразумение към Договора. В случай, че Потребителя не е съгласен с предложените промени туроператора се задължава да възстанови пълния размер на внесената от туриста сума за съответната екскурзия. Туроператора не заплаща лихви, компенсации или неустойки за пътуването, което не е проведено.
8.5. Туристическата агенция не носи отговорност пред туриста в случай на отмяна, забавяне или изменение на сроковете на пътуване, които не зависят от туроператора , а именно: забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини; анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя; загуба или повреда на багаж по време на пътуването; отказ
на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя; недопускане от страна на митническите и граничните служби, туриста да излезе извън България или да влезе в страна на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
8.6. Туроператорт не носи отговорност по изпълнението или неточното изпълнение на настоящия договор, ако причината за това се дължи на Потребителя, действия на трето лице несвързано с изпълнението на Договора, непреодолима сила или събитие което не може да бъде предвидено или избегнато от ТО и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
8.7. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на ТО на услугите по настоящия договор, той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди. Максималната граница в тези случаи е до 50 % от стойността на тези услуги.
8.8. Туроператорът не носи отговорност за допълнителните мероприятия и услуги, изпълнявани от трети лица, за които е издаден допълнителен билет, като фериботни билети, билети за градски транспорт и др.
8.9. Туроператорът си запазва правото да откаже извършването на услуги по време на пътуването, включително и пълна анулация на услуги до края на пътуването, на всяко лице, чието поведение е такова, че според нас или друго оторизирано от нас лице или държавен служител – полицай, митнически или граничен служител, то причинява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство сред други клиенти, служители или партньори на агенцията. Туристическата агенция не дължи обяснение или неустойка за анулацията, в случай че проявата, причинила анулацията е документирана с протокол, подписан от присъстващи на място служебни лица или туристи.
8.10. В случай, че туристът е лице, което не е навършило 18г., пътува без родителите си и няма надлежно оформена нотариална декларация от родителите или е неправилно оформена туроператора не забавя провеждането на програмата на останалите от групата и не дължи неустойка на туриста за не проведеното пътуване.
8.11. Потребителят има право в срок от 20 дни преди пътуването да прехвърли правата и задълженията си по настоящия договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред ТО за заплащането на общата цена на пътуването и таксата по прехвърлянето в размер на 5 лв. , ако не е упоменато друго. Трето лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на Договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.
8.12. При пътуване извън България, Потребителят се задължава да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и Р. България.
8.13 Потребителят се задължава да заплати незабавно стойността на всички щети на туроператора, хотелите, транспортните средства и на трети лица, причинени от него или от пътуващите с него непълнолетни придружители.
8.14 Потребителят се задължава да спазва законите в посетените държави, независимо дали е запознат с тях или не. При групови пътувания, Потребителят се задължава да не престоява по-дълго от срока на екскурзията и да се върне в Р. България заедно с групата, с която пътува.
8.15 Потребителят се задължава да се явява навреме на уточнените от водача на групата сборни пунктове. Екскурзоводът не изчаква закъснелите лица. Всички разходи претърпяни от Потребителя поради закъсняло явяване или неявяване на сборен пункт и последвало изпускане на автобуса са изцяло за сметка на Потребителя независимо от причините за закъснението.
8.16 ТО не е длъжен да изчака Потребителя при възникнали полицейски, митнически или паспортни проблеми и не дължи връщане на заплатените от последния суми или възстановяване на претърпени от последния в тази връзка разходи.
8.17 Терминът “свободно време” в туристическата програма, означава, че през това време персоналът на Агенцията и автобусът не обслужват туристите.
8.18 Екскурзоводът няма право да води групата в музеи с платен вход, където това имат право само местни оторизирани екскурзоводи, които при желание от страна на групата могат да бъдат ангажирани, срещу допълнително заплащане.
9. АНУЛАЦИИ
Анулирането се извършва в офиса на туроператора, като Потребителя в писменна форма подава искане за анулация на пътуването в следните срокове и със следните неустойки, независимо от причините:
-до 1 месец преди датата на тръгване се възстановява внесената сума
-от 30 до 15 работни дни до датата на тръгване, неустойката е пълната сума на депозита
-от 14 до 10 работни дни до датата на тръгване неустойката е 70% от цената на екскурзията.
-под 9 работни дни до датата на тръгване неустойката е 100% от цената на цялата екскурзия.
10. РЕКЛАМАЦИИ
Туроператора представлява чуждестранни туристически агенции, хотели, транспортни компании и не носи отговорност за качеството на обслужване на всички случаи извън контрола на ТО. Рекламации се правят на място, в писмен вид и в присъствието на представител на съответната организацията и трябва да бъдат подписани от над 50% от туристите. Направеният протокол се предоставя на туроператора в 3-дневен срок след завръщането в България. След този срок рекламации не се приемат. Един месец след тази дата туроператора трябва да даде писмен отговор относно направената рекламция. В случай, че Потребителят не е предявил рекламацията по описания начин неговите претенции няма да се приемат и разглеждат от страна на туроператора.
Забележка: Потребителят не трябва да забравя, че категорията на хотелите и автобусите се определя от оторизирани власти в съответната страна, а не от Туроператора.
11. АГЕНЦИЯТА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ
11.1. За загубени вещи или документи на туриста;
11.2. И не възстановява суми за изцяло или частично не проведени пътувания поради неявяване на определените за пътуване място и време;
11.3. Ако някои туристически обекти или музеи, включени в туристическата програма са в почивка или не работят в деня, в който са определени за разглеждане в програмата.

ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНЦИЯ ЕКО ТУР КЪМПАНИ ВИ ПОЖЕЛАВА ПРИЯТЕН ПЪТ 🙂

Туроператор ЕкоТур Къмпани

Свържете се с нас :