Горна Стубица

Горна Стубица

Информация за Горна Стубица

 

Горна Стубица предлага пасторално спокойствие и панорамна гледка над околните хълмове. За повечето хървати името Горна Стубица е свързано с Матия Губец, предводител на селското въстание от 16 век. Губец претърпява поражение, след което е завързан на каруца и закаран в Загреб. На главата му поставят корона от нажежено желязо, след което без особени церемонии е жестоко разкъсан. Старата липа, която расте покрай автентичната дървена къща (която днес е кафене), е единственият жив съвременник на епохата на Матия Губец. В прекрасния дворец Оршич разположен недалече, е поместена сбирка, която представя преданието за Матия Губец и живота в Загорйе.

Горна Стубица
5 (100%) 1 vote

Свържете се с нас :