Езерото Керкини

Езерото Керкини

Научи повече за езерото Керкини

Макар и човешко творение, езерото Керкини се слива напълно с природната среда и в течение на времето се превръща в една от най-значимите влажни зони в Европа. След изграждането през 30-те години на 20-ти век на първата язовирна стена село Литотопос, последва истински „бум“ от диви пернати, тъй като над 300 вида птици, много от който редки, започват да гнездят по дърветата на крайречната гора, намираща се в североизточния край на езерото, в резултат на което, днес  езерото Керкини се счита като най-лесно достъпното местообитание за наблюдение на птичата фауна в Европа, през цялата година. Къдроглавият пеликан и малкият корморан, обитаващи района са уникални видове, застрашени от изчезване. Има и много редки грабливи птици, като златен орел, кралски орел, сокол скитник и др. В района също така са регистрирани 58 вида бозайници (чакал, вълк, дива котка, видра, невестулка, сърна, заек, диво прасе, и др.), 12 вида влечуги (пепелянка, леопардова змия, стрешулка, ивичест смок, и др.) и 31 вида риби (сом, змиорка, щука, шаран, костур, гамбузия и др.). Във водите на езерото се намира най-голямата площ с водни лилии в Гърция, а по бреговете му пасе най-многобройната група биволи в страната.
Езерото Керкини е една от 11-те гръцки влажни зони с международно значение (Рамсарска конвенция) и едно от 113-те най-важни птичи местообитания в Гърция. През 2010 г. става водеща европейска  дестинация, като спечелва наградата EDEN в рамките на програмата „Най-добри европейски дестинации“.

Езерото Керкини
5 (100%) 1 vote

Свържете се с нас :